Zvoľte službu

Outsourcing miezd

Služba zahŕňa komplexné spracovanie miezd vrátane odborných konzultácií podľa individuálnej potreby klienta.

V čom spočíva podstata mzdového outsourcingu?

Mzdový outsourcing alebo externé spracovanie miezd je služba, pri ktorej komplexné spracovanie mzdovej agendy zaisťuje externý dodávateľ ako ASB, ktorý na seba preberá zodpovednosť za to, že mzdy budú pripravené v súlade s lokálnou pracovnoprávnou legislatívou. 

Akú pridanú hodnotu ponúkate klientom k tejto službe?

Naši pravidelne školení odborníci, ktorí majú dlhodobé skúsenosti s vedením miezd podľa platných lokálnych predpisov, sú schopní pružne reagovať na požiadavky klienta v tejto oblasti, ponúknuť asistenciu v oblasti ľudských zdrojov a informovať o posledných legislatívnych zmenách a ich dosahu na podnikanie klienta. Súčasne so spracovaním mzdovej agendy ASB ponúka aj ďalšie služby – daňové a právne poradenstvo alebo vedenie účtovníctva, ktoré klienti veľmi často potrebujú v súvislosti s vedením miezd. 

Spojte sa s Annou na LinkedIn


Táto služba zahŕňa

  • Komplexné vedenie mzdovej agendy
  • Zabezpečenie kontrol a zastupovanie na príslušných úradoch
  • Priebežná komunikácia s úradmi, zamestnancami a poverenými osobami
  • Príprava mzdových výkazov, daňových priznaní, ročných zúčtovaní, evidenčných listov a ďalších požadovaných výstupných dokladov
  • Výplata miezd, daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo zasielanie platobných príkazov
  • Príprava správ vo forme požadovanej klientom
  • Hotline pre zamestnancov
  • Možnosť vzdialeného pripojenia do mzdového softvéru
Senior Payroll Specialist
Anna Lewińska

“Potreby klienta sú určujúce pre našu prácu.”

Kontaktovať