Wybierz usługę

Doradztwo podatkowe

Liczne zmiany przepisów podatkowych oraz skutki decyzji organów podatkowych i sądów administracyjnych wpływające na środowisko biznesowe wymagają ciągłego stałego śledzenia aktualnej sytuacji oraz podejmowania odpowiednich reakcji. Czy Państwa zespół nadąża za tymi zmianami? 

Zespół podatkowy ASB udziela Klientom właściwych, rzetelnych i zawsze aktualnych informacji dotyczących zmian w zakresie prawa podatkowego, powiadamiając również o okazjach do oszczędności potencjalnych oszczędnościach, co może korzystnie wpłynąć na efektywną stawkę podatkową naszych Klientów. Nieustanna praca polegająca na dostarczaniu Klientowi efektywnych rozwiązań jest dla nas kwestią kluczową. 

Na czym polega unikalność usług ASB w dziedzinie doradztwa podatkowego? 

Wyróżniamy się głównie pod względem kompleksowości usług – współpraca z zespołem księgowym pozwala nam nie tylko lepiej zrozumieć potrzeby naszych Klientów, lecz także wybrać właściwe rozwiązanie, które najbardziej spełnia potrzeby konkretnej spółki. Nasi Klienci zdają sobie doskonale  sprawę z tego, jak ogromny wpływ mogą wywierać podatki na ich działalność gospodarczą. ASB wybrali dlatego, że jesteśmy wartościowym partnerem w biznesie, a także rozwiązać skomplikowane  zagadnienia w obszarze podatków.


ASB świadczy usługi doradcze w zakresie wszystkich podatków bezpośrednich i pośrednich oraz opodatkowania międzynarodowego, w szczególności w następujących obszarach 

  • Planowanie podatkowe
  • Bieżące doradztwo podatkowe w codziennych sprawach podatkowych
  • Doradztwo podatkowe w zakresie transakcji (fuzje, przejęcia, restrukturyzacje, reorganizacje, sprawdzenie umów strategicznych zawartych z dostawcami)
  • Sporządzenie opinii podatkowych i analiz złożonych problemów zagadnień podatkowych lub transakcji
  • Przygotowanie strategii działań podejmowanych w trakcie postępowań podatkowych
  • Reprezentowanie Klienta w kontaktach z urzędem organami skarbowymi (np. podczas kontroli podatkowych, w przypadku wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej lub wniosku o udzielenie ulgi podatkowej)
  • Doradztwo w zakresie międzynarodowego środowiska podatkowego (optymalizacja zobowiązań podatkowych przy wykorzystaniu struktur międzynarodowych)
  • Współpracy z działem księgowym we wdrażaniu rozwiązań podatkowych
Head of Tax Team
Jana Pytelková Svobodová

“Nasi Klienci zdają sobie sprawę z tego, jak duży wpływ mogą wywierać podatki na ich działalność gospodarczą. ASB wybrali dlatego, że umiemy być partnerem w biznesie, a także rozwiązać wszystkie problemy w obszarze podatków.”

Kontakt