Zvolte službu

Trustové služby

Trustové služby si kladou za hlavní cíl výrazně zefektivnit non-core firemní procesy našich klientů, kteří tak mohou veškeré své manažerské kapacity alokovat na rozvoj a řízení svého core businessu. Trust management představuje variabilní skupinu služeb vedení a správy společností, resp. outsourcing managementu společnosti.

Proč vaši klienti preferují outsourcing některých procesů před jejich zpracováním vlastními zaměstnanci?

Zejména zahraniční manažeři soustředění na core business svých společností mají někdy problém orientovat se v místní legislativě, komunikovat s úřady, ostatními obchodními partnery a poskytovateli dalších služeb nebo řídit administrativní procesy. Ne vždy je pro ně efektivní zaměstnávat kmenové zaměstnance na procesy, které lze snadno outsourcovat. Typickým příkladem jsou projektové společnosti, tzv. SPVs, které fungují například jako holdingové společnosti, anebo společnosti, které vlastní nemovitosti. Takové firmy často ani žádné zaměstnance nemají, ale přesto je třeba schvalovat a platit faktury, komunikovat s auditory, účetními, finančním úřadem apod. Tyto úkony vše zajistí ASB tým zkušených trust manažerů, na které se mohou naší klienti kdykoli obrátit a kteří pro klienty představují „single point of contact“.

Je tato služba vhodná pouze pro zmiňované SPVs nebo i pro „živé“ společnosti s vlastními zaměstnanci?

Obojí. Jako příklad uvedu nadnárodní společnost zaměstnávající desítky IT developerů. Interní manažeři řídí pouze core business, vývojový tým a starají se o klíčové zákazníky. Naši manažeři i asistentky se starají o komunikaci s pronajímatelem prostor, úvěrující bankou, odpovídají za strukturu a správnost nákladů, řeší platby a ve spolupráci s naším účetním a mzdovým oddělením rovněž účetnictví, mzdové i HR záležitosti a prakticky vše, co nesouvisí přímo s hlavní činností.

Spojte se s Petrem na LinkedIn


Naše trust management služby zahrnují

  • Koordinace a aktivní podpora projektů
  • Převzetí odpovědnosti za dodržování všech platných zákonných povinností
  • Poskytnutí statutárních a kontrolních orgánů
  • Spolupráce s ostatními zainteresovanými partnery, dodavateli a orgány statní správy
  • Administrativní podpora
  • Podpora při zajištění financování investičních projektů
  • Soulad s regulačními požadavky (legal compliance) 
Managing Partner
Petr Studnička

“Společnosti v některých zemích zaměstnance nemají, ale přesto je třeba schvalovat a platit faktury, komunikovat s auditory, účetními, finančním úřadem apod.”

Kontaktovat